Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Tìm kiếm và lọc danh sách đơn nhập hàng – F&B

Tìm kiếm và lọc danh sách đơn nhập hàng – F&B

1. Mục đích

Người dùng muốn tìm kiếm một hoặc nhiều đơn nhập hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm kiếm đơn nhập hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2.1.2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Tìm kiếm theo Mã hóa đơn nhập, mã NCC, tên NCC:

Người dùng truy cập vào danh mục Nhập hàng → Nhập ở thanh Tìm kiếm theo Mã hóa đơn, Mã NCC và Tên NCC → Click Enter trên bàn phím. 

Phần mềm sẽ hiển thị danh sách hóa đơn nhập hàng có chứa mã đã nhập.

Trường hợp 2: Tìm kiếm theo khoảng thời gian

Trường hợp muốn tìm kiếm theo khoảng thời gian người dùng có thể nhập Từ ngày, Đến ngày để tìm kiếm.

Trường hợp 3: Tìm kiếm theo trạng thái phiếu nhập:

Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm theo trạng thái bao gồm Tất cả, Phiếu tạm hoặc Hoàn thành.

Đã đăng ngày 12/01/2024.

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày