Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Tìm kiếm và chỉnh sửa thực đơn

Tìm kiếm và chỉnh sửa thực đơn

1. Mục đích

Cho phép người dùng tìm kiếm thực đơn đã tạo trước đó để chỉnh sửa, thêm mới, hoặc loại bỏ các món trong thực đơn.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới khách hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập menu Thực đơn. Hệ thống sẽ hiện thị màn hình danh sách Thực đơn đã tạo. 

Bước 2: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã hoặc tên Thực đơn

Hoặc người dùng có thể lọc theo Trạng thái của Thực đơn

Bước 3: Chọn thực đơn muốn tìm kiếm hoặc chỉnh sửa

Trường hợp 1: Người dùng muốn thêm mới một sản phẩm vào thực đơn.

Tại tab Mặt hàng, người dùng tìm kiếm tên sản phẩm muốn thêm trong mục Tìm kiếm mặt hàng.

Sau đó, người dùng nhấn Lưu để lưu lại thông tin Thực đơn đã chỉnh sửa.

Trường hợp 2: Người dùng muốn xóa một sản phẩm khỏi thực đơn.

Tại tab Mặt hàng, người dùng nhấn dấu X bên phải mặt hàng muốn xóa.

Sau đó, người dùng nhấn Lưu để lưu lại thông tin Thực đơn đã chỉnh sửa.

Update:9/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày