Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Tìm kiếm ở danh sách khách hàng

Tìm kiếm ở danh sách khách hàng

1. Mục đích

Người dùng muốn tìm kiếm ở danh sách khách hàng theo tên khách hàng, mã khách hàng, số điện thoại, nhóm khách hàng và trạng thái.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm kiếm ở danh sách khách hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Người dùng truy cập vào menu Khách hàng -> Chọn mục Khách hàng. Hệ thống sẽ hiện thị Danh sách khách hàng

Trường hợp 1: Tìm kiếm theo tên, mã, số điện thoại của khách hàng, người dùng sẽ nhập ký tự cần tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm theo mã, tên, điện thoại” sau đó nhấn enter trên bàn phím. Danh sách sẽ hiển thị các khách hàng có chứa thông tin vừa nhập.

Trường hợp 2: Tìm kiếm theo nhóm khách hàng. Người dùng có thể nhấn dấu mũi tên ở Nhóm khách hàng để hiển thị ra các nhóm khách hàng đã tạo. Khi người dùng chọn xong nhóm thì danh sách khách hàng sẽ chỉ hiển thị các khách hàng thuộc nhóm đó

Trường hợp 3: Tìm kiếm theo trạng thái. Người dùng có thể xem danh sách khách hàng có trạng thái  hoạt động, không hoạt động, tất cả. Chọn xong danh sách khách hàng sẽ chỉ hiển thị các khách hàng có trạng thái đã chọn.

Update: 9/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày