Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Tìm kiếm nhà cung cấp – FNB

Tìm kiếm nhà cung cấp – FNB

1. Mục đích

Người dùng muốn tìm kiếm được nhà cung cấp để xem thông tin, đối chiếu, sửa đổi thông tin.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm kiếm nhà cung cấp

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Người dùng truy cập menu Nhà cung cấp → Chọn mục Nhà cung cấp.

Bước 2: Tìm kiếm nhà cung cấp.

Trường hợp 1: Người dùng có thể tìm kiếm nhà cung cấp theo: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số điện thoại.

Trường hợp 2: Tìm kiếm Nhà cung cấp theo Trạng thái.

Người dùng có thể tìm kiếm theo Trạng thái, hệ thống sẽ hiển thị các giá trị Tất cả, Hoạt động, Không hoạt động.

Đã đăng ngày 11/01/2024.

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày