Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Sản phẩm F&B » Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm F&B

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm F&B

1. Mục đích

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm để xem theo nhu cầu

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm kiếm sản phẩm

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

  • Tìm kiếm sản phẩm theo tên, nhóm sản phẩm:

Vào menu Sản phẩm -> Nhập mã sản phẩm cần tìm vào ô Tìm kiếm theo mã sản phẩm, mã vạch, tên sản phẩm -> Nhấn Enter trên bàn phím.

Phần mềm sẽ tìm kiếm các sản phẩm có tên sản phẩm hoặc mã vạch, hoặc mã sản phẩm có chứa ký tự đã nhập

  • Tìm kiếm sản phẩm theo trạng thái sản phẩm: Người dùng có thể lọc sản phẩm theo trạng thái Hoạt động/Không hoạt động bằng cách nhấn vào mục Trạng thái
  • Tìm kiếm sản phẩm theo nhóm sản phẩm: Người dùng có thể lọc sản phẩm theo Nhóm sản phẩm đã được tạo trong danh mục bằng cách nhấn vào mục Nhóm
  • Tìm kiếm sản phẩm theo loại: Người dùng có thể lọc sản phẩm theo loại sản phẩm nhập/sản phẩm chế biến bằng cách nhấn vào mục Loại
Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày