Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Thêm mới xuất trả hàng nhập

Thêm mới xuất trả hàng nhập

1. Mục đích

Sau khi nhập hàng về cửa hàng, có những trường hợp phát sinh trả lại nhà cung cấp, người dùng sẽ cần lập đơn trả hàng nhập.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Xuất trả hàng nhập

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên thanh menu Nhập hàng/ Xuất trả hàng → Chọn Thêm mới.

Bước 2: Thêm mới xong sẽ hiển thị màn Xuất trả hàng trống, người dùng có thể tìm kiếm và chọn các hàng hóa trả lại.

Trường hợp muốn sửa lại giá hoặc số lượng, người dùng có thể nhấn chuột trái vào số lượng hoặc đơn giá để sửa lại.

Bước 3: Sau khi chọn xong sản phẩm, người dùng có thể tìm kiếm và chọn nhà cung cấp.

Bước 4: Chọn xong sản phẩm, nhà cung cấp, người dùng chọn đơn nhập hàng tương ứng với đơn xuất trả hàng này. Nhấn chuột trái vào mã đơn nhập sẽ hiển thị danh sách các đơn nhập hàng xếp theo thứ tự gần nhất lên trên, người dùng có thể nhập số đơn nhập hàng để tìm kiếm và chọn.

Bước 5: Sau khi nhập hết các thông tin, người dùng nhấn Lưu để lưu lại đơn xuất trả hàng. 

Lưu thành công sẽ hiển thị thông báo Lưu thành công.

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày