Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Thêm mới và chỉnh sửa người dùng

Thêm mới và chỉnh sửa người dùng

1. Mục đích: Thêm mới và chỉnh sửa, xóa người dùng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới và chỉnh sửa người dùng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

a. Thêm mới

Truy cập vào menu Quản trị -> Người dùng

Nhấn nút ‘+ Người dùng’ để thêm mới Người dùng.

Điền thông tin người dùng vào cửa sổ ‘Tạo mới người dùng

Sau đó chọn Vai trò Chi nhánh hoạt động cho người dùng đó -> Nhấn Lưu

b. Chỉnh sửa người dùng

Trên màn hình danh sách người dùng. Chọn người dùng cần chỉnh sửa.

Hệ thống hiện lên cửa sổ ‘Chỉnh sửa người dùng’. Chỉnh sửa các thông tin cần thiết 

-> Nhấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.

c. Xoá người dùng

Tương tự như Chỉnh sửa người dùng

Đổi trạng thái thành ‘Không hoạt động’ -> Nhấn Xoá

d. Đổi mật khẩu

Trên màn hình danh sách người dùng -> Chọn người dùng cần đổi mật khẩu -> Nhấn Đổi mật khẩu 

Điền mật khẩu mới ở cửa sổ ‘Đổi mật khẩu’ -> Nhấn Lưu để hoàn tất

Updated 11/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày