Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Thêm mới, sửa nhóm sản phẩm

Thêm mới, sửa nhóm sản phẩm

1. Mục đích

Khi người dùng có nhu cầu phân loại sản phẩm theo nhóm thì có thể thêm các nhóm sản phẩm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm nhóm sản phẩm

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Vào danh mục Nhóm sản phẩm Click Thêm mới

Nhập tên nhóm sản phẩm và ấn lưu. Khách hàng có thể tự nhập Mã nhóm sản phẩm để quản lý hoặc hệ thống tự sinh mã. 

Với cái nhóm sản phẩm con thì cần chọn nhóm sản phẩm cha. 

Sau khi ấn lưu, nhóm sản phẩm mới sẽ hiển thị trong danh sách và có thông báo lưu thành công trên màn hình. 

2.2. Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

2.2.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.2.2. Các bước thực hiện

Chọn danh mục Nhóm sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm cần chỉnh sửa. 

Tại đây, khách hàng có thể thay đổi thông tin của Nhóm sản phẩm như tên, thay đổi nhóm sản phẩm cha sau đó ấn lưu để tiến hành sửa đổi.

Cập nhật: 9/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày