Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Thêm mới sản phẩm

Thêm mới sản phẩm

1. Mục đích

Thêm sản phẩm vào danh sách để người dùng có sẵn sản phẩm thực hiện các nghiệp vụ nhập hàng, bán hàng, trả lại hàng nhập, trả lại hàng bán. Bao gồm cả sản phẩm và combo

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới sản phẩm thông thường

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Truy cập mục Sản phẩm → Sản phẩm. Nhấn chọn nút Thêm mới ở danh sách sản phẩm.

Nhập các thông tin của sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: Người dùng không cần điền thông tin này. Hệ thống sẽ tự sinh mã.
  • Mã vạch: Điền hoặc hệ thống tự sinh
  • Tên sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
  • Đơn vị tính cơ bản là đơn vị tính nhỏ nhất của sản phẩm.
  • Chọn Quản lý tồn kho: để quản lý tồn kho cho nguyên vật liệu.
  • Giá nhập hàng, giá sỉ, giá lẻ.
  • Trọng lượng
  • Nhà cung cấp

Chọn thêm đơn vị tính quy đổi: Click đơn vị tính -> Click thêm đơn vị tính, sau khi nhấn Lưu thì mã sản phẩm và mã vạch sẽ tự sinh. Giá trị quy đổi là tỷ lệ đơn vị tính quy đổi so với đơn vị tính cơ bản. Ví dụ như trong hình là 1 THÙNG = 12 Hộp, người dùng có thể nhập số lẻ ở giá trị quy đổi là 12.

2.2. Thêm mới sản phẩm có thuộc tính

Nếu đây là sản phẩm có thuộc tính 

Thêm thuộc tính cho sản phẩm: Click thuộc tính -> Click dấu + ở Thuộc tính để thêm (Ví dụ như trong hình là thêm Vị và Thể tích)

Nhập tên thuộc tính và click Lưu

Click dấu + Giá trị thuộc tính để thêm mới thuộc tính (Lưu ý chức năng chỉnh sửa tồn kho hiện không sử dụng)

Nhập giá trị thuộc tính click Lưu. Trường hợp muốn nhập nhanh thì nhập giá trị thuộc tính xong click Enter trên bàn phím, khai tiếp giá trị thuộc tính mới rồi enter tiếp cho đến khi hết các giá trị thuộc tính.

Sau khi khai xong các giá trị thuộc tính sẽ vào chọn giá trị cho từng thuộc tính bằng cách click mũi tên ở “Giá trị thuộc tính”, tích chọn các Giá trị thuộc tính cần thêm.

Sau khi chọn các giá trị thuộc tính sẽ hiển thị “Sản phẩm cùng thuộc tính được tạo” như bên dưới. Người dùng có thể chỉnh sửa giá theo từng thuộc tính

Click Lưu sẽ tạo ra các sản phẩm trên danh sách

Lưu ý: Trạng thái hoạt động phải là “Hoạt động” thì sản phẩm mới được sử dụng ở các màn hình bán hàng, nhập hàng, chuyển kho.

Cập nhật: 9/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày