Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Thêm mới Nguyên vật liệu

Thêm mới Nguyên vật liệu

1. Mục đích

  • Nguyên vật liệu dùng để tạo ra sản phẩm. KHÔNG thể bán.
  • Tính năng dùng để tạo ra nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới Nguyên vật liệu

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Truy cập vào menu Mặt hàng -> Nguyên vật liệu -> Chọn Thêm mới

Điền các thông tin cần thiết là:

  • Mã nguyên vật liệu: Người dùng không cần điền thông tin này. Hệ thống sẽ tự sinh mã.
  • Mã vạch: Điền hoặc hệ thống tự sinh
  • Tên nguyên vật liệu
  • Nhóm nguyên vật liệu
  • Chọn Quản lý tồn kho: để quản lý tồn kho cho nguyên vật liệu.
  • Giá nhập hàng
  • Trọng lượng

Lưu ý: trường thông tin có dấu sao (*) là những trường thông tin cần bắt buộc điền

Nhấn Lưu để hoàn tất tạo

Chọn Đơn vị tính -> Thêm đơn vị tính để tạo thêm đơn vị tính quy đổi cho nguyên vật liệu. Ví dụ: Thùng, Túi. Ví dụ như ở hình dưới, người dùng thiết lập nguyên vật liệu là sữa và mỗi phần là 20ml, nhưng 1 bịch sữa có 200ml thì người dùng sẽ nhập số ở giá trị quy đổi là 10

Người dùng có thể up ảnh nguyên vật liệu (nếu cần) ở mục Ảnh nguyên vật liệu

Sau khi nhấn Lưu, nguyên vật liệu mới tạo sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.

Updated 11/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày