Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Thêm mới chuyển kho

Thêm mới chuyển kho

1. Mục đích 

Trong quá trình hoạt động người dùng muốn luân chuyển hàng hóa qua các kho. Trong trường hợp này sẽ sử dụng chuyển kho của tiktakPos

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới chuyển kho

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

Vào Kho → Chọn Chuyển kho → Click Thêm mới để thêm phiếu chuyển kho giữa các chi nhánh.

Người dùng chọn sản phẩm cần chuyển kho trên thanh tìm kiếm rồi chọn đơn vị, nhập số lượng yêu cầu. 

  • Trường hợp người dùng có thể được quyền làm việc với chi nhánh chuyển hàng thì sẽ chọn chi nhánh chuyển. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại yêu cầu ở trạng thái “Mới” (có thể sửa lại được yêu cầu chuyển kho) hoặc Gửi duyệt để lưu lại yêu cầu ở trạng thái “Chờ duyệt”. Trường hợp “Bản nháp” thì có thể sửa lại được yêu cầu chuyển kho.

Người dùng có quyền duyệt chuyển kho và được làm việc với chi nhánh nhận, chuyển sẽ đăng nhập vào phần mềm, vào KhoChuyển kho → Click Chờ duyệt, mở yêu cầu chuyển kho chưa được chọn chi nhánh chuyển lên và đang ở trạng thái “Chờ duyệt”.

Người dùng nhập số lượng xác nhận chuyển, chọn chi nhánh chuyển đi, click từ chối hoặc duyệt.

  • Từ chối: trạng thái yêu cầu chuyển kho sẽ là “Từ chối” (chi nhánh yêu cầu có thể xem, sửa lại theo lý do ở phần ghi chú).
  • Duyệt: trạng thái là “Đã duyệt”.

Sau khi duyệt xong, tại chi nhánh chuyển, người dùng có quyền sẽ vào chuyển kho, click Đã duyệt chọn yêu cầu chuyển kho cần xuất hàng, khi xuất hàng sẽ click Chờ xuất kho. Lúc này sẽ trừ tồn của kho chuyển.

Xuất kho hoàn thành, chi nhánh nhận khi nhận hàng đầy đủ thủ tục sẽ vào yêu cầu chuyển kho click Chờ nhận hàng, chọn đơn chuyển kho với trạng thái “Xuất kho” rồi chọn Nhận hàng để hoàn thành đơn chuyển kho.

Cập nhật ngày 11/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày