Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Thêm mới, chỉnh sửa, xoá Nhóm lựa chọn

Thêm mới, chỉnh sửa, xoá Nhóm lựa chọn

1. Mục đích

Nhóm lựa chọn là các sản phẩm để bán cùng sản phẩm chính và combo. Tính năng dùng để tạo nhóm lựa chọn cho các sản phẩm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới Nhóm lựa chọn

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

a. Thêm mới:

Vào menu Mặt hàng -> Nhóm lựa chọn -> + Thêm mới

Điền mã nhóm và tên nhóm. Mã nhóm có thể điền hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh.

Sau khi có tên nhóm. Người dùng nhấn chọn Thêm mới + để tạo các lựa chọn của nhóm. Ví dụ: Nhóm lựa chọn Trân châu thì sẽ có các lựa chọn: Trân châu trắng, Trân châu đen,…

Điền các thông tin cần thiết -> Nhấn Lưu

Lưu ý: những thông tin có chứa dấu (*) là những thông tin cần bắt buộc nhập

  • Tên: Tên lựa chọn
  • Định lượng: Định lượng cấu thành 1 lựa chọn
  • Đơn vị tính cơ bản: Đơn vị tính cho định lượng
  • Giá bán, giá nhập: Giá bán, giá nhập của lựa chọn
  • Sản phẩm tham chiếu: Sản phẩm cấu thành nên topping với định lượng và đơn vị tính tương ứng. Ví dụ: Có nguyên vật liệu là trân châu trắng thì chọn sản phẩm tham chiếu là trân châu trắng.

b. Chỉnh sửa/xoá nhóm lựa chọn:

Ở phần danh sách nhóm lựa chọn -> Chọn nhóm lựa chọn cần chỉnh sửa/xoá -> Người dùng có thể thêm mới các lựa chọn của nhóm lựa chọn đó bằng cách nhấn vào ô ‘Thêm mới +’ -> Nhấn Lưu để hoàn tất thêm hoặc nhấn Xoá để xoá nhóm lựa chọn

Updated 11/1/2024

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày