Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng FnB

Thêm mới, sửa, xoá, tìm kiếm đơn vị

Thêm mới, sửa, xoá nhóm sản phẩm F&B

Tìm kiếm lọc danh sách nguyên vật liệu

Xuất file excel nguyên vật liệu

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm F&B

Nhập/Xuất file excel sản phẩm F&B

Thêm mới Sản phẩm F&B

Thêm mới, chỉnh sửa, xoá Nhóm lựa chọn

Thêm mới bảng giá

Chỉnh sửa thuộc tính nhóm sản phẩm

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm

Import sản phẩm bằng file excel

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày