Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng bán lẻ

Thêm mới nhập hàng nội bộ

Gợi ý đặt hàng theo tồn kho

In mã vạch

Tìm kiếm đơn đặt hàng

Thêm mới đơn đặt hàng

Thêm mới đơn nhập hàng bằng đơn đặt hàng

Tìm kiếm đơn xuất trả hàng

Chỉnh sửa đơn nhập hàng

Thêm mới đơn nhập hàng bằng file excel

Thêm mới đơn nhập hàng

Thêm mới xuất trả hàng nhập

Tìm kiếm ở danh sách đơn nhập hàng

Làm thế nào để nhập thêm hàng vào kho?

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày