Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng FnB

Tìm kiếm đơn xuất trả hàng – F&B

Tìm kiếm đơn đặt hàng – F&B

Thêm mới xuất trả hàng – F&B

Tìm kiếm và lọc danh sách đơn nhập hàng – F&B

Thêm mới đơn nhập hàng – F&B

Chỉnh sửa đơn nhập hàng – F&B

Thêm mới đơn nhập hàng bằng đơn đặt hàng

Thêm mới đơn nhập hàng bằng file excel

Thêm mới Nguyên vật liệu

Thêm mới xuất trả hàng nhập

Tìm kiếm ở danh sách đơn nhập hàng

Làm thế nào để nhập thêm hàng vào kho?

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày