Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng FnB

Tìm kiếm và xem phiếu điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

Điều chỉnh công nợ Nhà cung cấp

Thanh toán cho nhà cung cấp – F&B

Xuất excel nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp – FNB

Xem lịch sử công nợ nhà cung cấp – FnB

Thêm mới nhà cung cấp – FnB

Xuất excel danh sách nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp

Xem lịch sử công nợ nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày