Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng bán lẻ

Xuất file excel danh sách khách hàng

Thêm mới danh sách khách hàng bằng file excel

Thêm mới nhóm khách hàng

Tìm kiếm ở danh sách khách hàng

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng

Thanh toán công nợ khách hàng

Điều chỉnh công nợ khách hàng

Thêm mới khách hàng

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày