Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng FnB

Tìm kiếm Combo – F&B

Thêm mới Combo – F&B

Thêm mới khách hàng – F&B

Thêm mới danh sách khách hàng bằng file excel – F&B

Điều chỉnh công nợ của khách hàng – F&B

Thanh toán công nợ khách hàng – F&B

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng – F&B

Tìm kiếm ở danh sách khách hàng – F&B

Thêm mới nhóm khách hàng – F&B

Xuất file excel danh sách khách hàng – F&B

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày