Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng FnB

Liên kết hóa đơn điện tử CYBER

Thanh toán qua VietQr của BIDV

Hướng dẫn in phiếu chế biến dành cho bar/ bếp

Import excel nguyên vật liệu

Điều chỉnh tồn kho trong màn hình chi tiết sản phẩm

 Hướng dẫn in tem nhãn

Tìm kiếm và xem phiếu điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

Điều chỉnh công nợ Nhà cung cấp

Thêm mới nhóm thu

Thêm mới phiếu thu

Liên kết hóa đơn điện tử Viettel

Liên kết hóa đơn điện tử VNPT

Lưu ý về các màu phân theo các loại đơn hàng F&B

Liên kết hóa đơn điện tử FPT

Tìm kiếm lọc danh sách đơn hàng F&B

Xuất file excel danh sách đơn hàng F&B

Xem phần Sổ quỹ thu chi

Tìm kiếm đơn xuất trả hàng – F&B

Tìm kiếm đơn đặt hàng – F&B

Thêm mới xuất trả hàng – F&B

Tìm kiếm và lọc danh sách đơn nhập hàng – F&B

Thêm mới đơn nhập hàng – F&B

Thanh toán cho nhà cung cấp – F&B

Chỉnh sửa đơn nhập hàng – F&B

Quản lí mẫu hóa đơn – F&B

Xuất excel nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp – FNB

Xem lịch sử công nợ nhà cung cấp – FnB

Thêm mới nhà cung cấp – FnB

Tìm kiếm phòng/bàn

Thêm mới phòng/bàn

Báo cáo doanh thu

Tìm kiếm khu vực

Thêm mới khu vực

Báo cáo khách hàng

Hướng dẫn cài Driver máy in bill

Hướng dẫn cài đặt Driver máy in mã vạch

Tìm kiếm chương trình khuyến mãi

Tìm kiếm sản phẩm trong điều chỉnh kho

Thêm mới, sửa, xoá, tìm kiếm đơn vị

Tìm kiếm và lọc ở danh sách chuyển kho

Thêm mới, sửa, xoá nhóm sản phẩm F&B

Tìm kiếm lọc danh sách nguyên vật liệu

Xuất file excel nguyên vật liệu

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm F&B

Thêm mới đơn nhập hàng bằng đơn đặt hàng

Thêm mới đơn nhập hàng bằng file excel

Xuất excel danh sách nhà cung cấp

Tìm kiếm Combo – F&B

Thêm mới Combo – F&B

Thêm mới khách hàng – F&B

Thêm mới danh sách khách hàng bằng file excel – F&B

Điều chỉnh công nợ của khách hàng – F&B

Thanh toán công nợ khách hàng – F&B

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng – F&B

Tìm kiếm ở danh sách khách hàng – F&B

Báo cáo trả hàng

Thêm mới nhóm khách hàng – F&B

Nhập/Xuất file excel sản phẩm F&B

Xuất file excel danh sách khách hàng – F&B

Báo cáo lợi nhuận

Thêm mới Sản phẩm F&B

Điều chỉnh kho

Cài đặt phương thức thanh toán

Cài đặt Bán hàng – POS

Cài đặt chung

Thêm mới và chỉnh sửa người dùng

Thêm mới và chỉnh sửa vai trò

Thêm mới và chỉnh sửa chi nhánh

Thêm mới Nguyên vật liệu

Thêm mới, chỉnh sửa, xoá Nhóm lựa chọn

Các chức năng đơn hàng F&B

Thêm mới đơn bán hàng – F&B

Thêm mới chuyển kho

Thêm mới chương trình khuyến mãi

Báo cáo Cảnh báo tồn kho

Báo cáo phân tích mua hàng

Báo cáo phân tích bán hàng

Thêm mới đơn bán hàng offline và đồng bộ sau khi có mạng

Thêm mới nhóm chi

Thêm mới phiếu chi

Tìm kiếm nhà cung cấp

Xem lịch sử công nợ nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng

Thêm mới xuất trả hàng nhập

Tìm kiếm ở danh sách đơn nhập hàng

Thêm mới bảng giá

Chỉnh sửa thuộc tính nhóm sản phẩm

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm

Import sản phẩm bằng file excel

Xem thẻ kho

Làm thế nào để nhập thêm hàng vào kho?

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày