Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
Hướng dẫn sử dụng bán lẻ

Liên kết Shopee

Hướng dẫn in hóa đơn tạm tính 

Tìm kiếm và xem phiếu điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

Điều chỉnh công nợ Nhà cung cấp

Thêm mới nhóm thu

Thêm mới phiếu thu

Liên kết hóa đơn điện tử Viettel

Liên kết hóa đơn điện tử VNPT

Liên kết hóa đơn điện tử FPT

Xem phần Sổ quỹ thu chi

In mã vạch

Báo cáo doanh thu

Báo cáo khách hàng

Hướng dẫn cài Driver máy in bill

Hướng dẫn cài đặt Driver máy in mã vạch

Tìm kiếm đơn đặt hàng

Thêm mới đơn đặt hàng

Tìm kiếm chương trình khuyến mãi

Tìm kiếm sản phẩm trong điều chỉnh kho

Tìm kiếm và lọc ở danh sách chuyển kho

Thêm mới đơn nhập hàng bằng đơn đặt hàng

Tìm kiếm đơn xuất trả hàng

Chỉnh sửa đơn nhập hàng

Thêm mới đơn nhập hàng bằng file excel

Thêm mới đơn nhập hàng

Xuất excel danh sách nhà cung cấp

Báo cáo trả hàng

Chỉnh sửa bảng giá

Thêm mới, chỉnh sửa đơn vị tính

Thêm mới combo

Xuất file excel danh sách khách hàng

Báo cáo lợi nhuận

Điều chỉnh kho

Cài đặt phương thức thanh toán

Cài đặt Bán hàng – POS

Cài đặt chung

Quản lý mẫu hóa đơn

Thêm mới và chỉnh sửa người dùng

Thêm mới và chỉnh sửa vai trò

Thêm mới và chỉnh sửa chi nhánh

Thêm mới chuyển kho

Cài đặt kết nối Lazada

Thêm mới chương trình khuyến mãi

Theo dõi ca làm việc

Báo cáo Cảnh báo tồn kho

Báo cáo phân tích mua hàng

Báo cáo phân tích bán hàng

Thêm mới đơn bán hàng offline và đồng bộ sau khi có mạng

Thêm mới đơn hàng trả nhanh

Thêm mới đơn hàng trả từ đơn hàng bán

Tìm kiếm ở danh sách đơn bán hàng

Thêm mới nhóm chi

Thêm mới phiếu chi

Thêm mới đơn bán hàng

Tìm kiếm nhà cung cấp

Xem lịch sử công nợ nhà cung cấp

Thanh toán cho nhà cung cấp

Thêm mới nhà cung cấp

Thêm mới danh sách khách hàng bằng file excel

Thêm mới nhóm khách hàng

Tìm kiếm ở danh sách khách hàng

Xem lịch sử bán hàng, trả hàng, công nợ, tích điểm của khách hàng

Thanh toán công nợ khách hàng

Điều chỉnh công nợ khách hàng

Thêm mới khách hàng

Thêm mới xuất trả hàng nhập

Tìm kiếm ở danh sách đơn nhập hàng

Thêm mới bảng giá

Chỉnh sửa thuộc tính nhóm sản phẩm

Thêm mới, sửa nhóm sản phẩm

Tìm kiếm lọc danh sách sản phẩm

Import sản phẩm bằng file excel

Xem thẻ kho

Thêm mới sản phẩm

Làm thế nào để nhập thêm hàng vào kho?

Nhân viên nghỉ việc tôi phải làm sao để khóa tài khoản nhân viên?

Tôi có thể phân quyền chi tiết cho từng nhân viên không?

Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản?

Hỗ trợ Bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ ngay với chúng tôi ngay
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày