Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Bán hàng POS F&B » Các chức năng đơn hàng F&B

Các chức năng đơn hàng F&B

1. Mục đích: Người dùng muốn thanh toán, in bill trước, in bill tạm, ghép đơn, tách đơn, chuyển bàn, hủy đơn, yêu cầu thanh toán

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Chức năng đơn hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2. Các bước thực hiện

  • Với các đơn mang đi có các chức năng in bill trước, thanh toán, tạm tính, yêu cầu thanh toán, hủy đơn
  • Với các đơn tại chỗ có các chức năng In bill trước, thanh toán, tạm tính, yêu cầu thanh toán, ghép đơn, tách đơn, chuyển bàn, hủy đơn
  • Để in bill trước cho khách hàng người dùng nhấn vào biểu tượng in ở danh sách đơn hàng
  • Thanh toán, người dùng sẽ chọn biểu tượng thanh toán ở danh sách đơn hàng
  • Trường hợp muốn in tạm tính thì người dùng chọn dấu ba chấm trên đơn hàng và chọn Tạm tính, phần mềm sẽ hiển thị màn in bill tạm tính
  • Trường hợp muốn yêu cầu thanh toán, người dùng chọn dấu ba chấm và chọn “Yêu cầu thanh toán”, sau đó đơn được chọn sẽ chuyển sang màu vàng
  • Người dùng muốn chuyển bàn có thể chọn ba chấm vào “Chuyển bàn”, sau khi chọn xong sẽ hiển thị màn hình các bàn đang trống để có thể chọn

Sau khi chọn xong sẽ chuyển đơn hàng ở bàn hiện tại sang bàn đã chọn chuyển

  • Trường hợp muốn tách đơn hàng hiện tại ra làm 2 đơn, người dùng có thể chọn chức năng tách đơn. Sau khi chọn tách đơn sẽ hiển thị màn hình

Người dùng có thể nhập số lượng bàn 21B tách ra nhưng không được vượt quá số lượng bàn gốc 21A.

Sau khi chọn xong đơn cũ sẽ tách ra làm hai đơn

  • Trong trường hợp muốn ghép nhiều đơn lại, người dùng có thể thực hiện chức năng ghép đơn. Sau khi ghép đơn thì hai đơn sẽ gộp lại làm một. Số tiền hiển thị là số tiền tổng, vào sơ đồ xem thì hai đơn hiển thị như nhau

khách hàng nếu thanh toán ở sơ đồ, chọn bàn một hoặc bàn 2 trong hình thì sẽ thanh toán cả hai bàn luôn, vì đây là đơn ghép

  • Ngoài ra các chức năng trên còn có thể thực hiện được ở phần chi tiết đơn hàng
Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày