Tổng đài hỗ trợ 094 683 6869
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng bán lẻ » Báo cáo phân tích mua hàng

Báo cáo phân tích mua hàng

1. Mục đích

Giúp người dùng lọc và phân tích đơn nhập hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau như theo chi nhánh, theo nhà cung cấp, theo sản phẩm,…

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Báo cáo phân tích mua hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2.  Các bước thực hiện

TH1: Xem báo cáo mua hàng từ ngày, đến ngày không lọc theo bất cứ chỉ tiêu nào.

Vào Báo cáo -> Báo cáo phân tích mua hàng -> Chọn từ ngày đến ngày. Sau đó nhấn Lựa chọn hiển thị, kéo xuống cuối tích chọn ô Tổng -> Nhấn Xem báo cáo/

Báo cáo sẽ hiển thị như sau:

TH2: Người dùng muốn xem báo cáo mua hàng theo từng chi nhánh, từng nhóm sản phẩm. 

Nhấn Lựa chọn hiển thị chọn Chi nhánh, Tháng, Nhóm sản phẩm, Tổng, còn các phần còn lại bỏ tích chọn.

Nhấn Xem báo cáo, báo cáo sẽ hiển thị:

TH3: Xem báo cáo mua hàng theo từng chi nhánh, từng sản phẩm xem lượng nhập hàng thế nào. 

Làm tương tự trường hợp 3 nhưng thay vì chọn nhóm sản phẩm thì chọn Sản phẩm.

Nhấn xem báo cáo sẽ hiển thị báo cáo như sau

TH4: Người dùng muốn xem báo cáo theo từng đơn hàng, nhấn Lựa chọn hiển thị, chọn Chi nhánh, chọn Ngày, chọn Mã đơn hàng

Nhấn Xem báo cáo sẽ hiển thị

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 7 ngày