Tổng đài hỗ trợ 1900 633 808
Khi bạn có thắc mắc, liên hệ với chúng tôi từ 8h30-21h00
tiktakpos.vn » Hướng dẫn sử dụng FnB » Báo cáo lợi nhuận

Báo cáo lợi nhuận

1. Mục đích

Người dùng muốn xem báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng để biết doanh số, giá vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và tổng lợi nhuận của cửa hàng

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Báo cáo lợi nhuận

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

2.1.2.  Các bước thực hiện

Người dùng vào Báo cáo-> Báo cáo lợi nhuận, chọn khoảng từ ngày, đến ngày, khách hàng, sản phẩm -> Click Xem báo cáo

Người dùng có thể nhấn vào “Lựa chọn hiển thị” để xem báo cáo theo mục đích nhất định như theo chi nhánh, hoặc nhóm khách hàng, hoặc khách hàng, hoặc nhóm sản phẩm, hoặc sản phẩm

Công thức:

  • Doanh số bán hàng là tổng giá trị hàng bán ra trong ngày trừ đi trả lại hàng bán
  • Trị giá vốn hàng bán là giá vốn bình quân của hàng hóa, với sản phẩm có tích chọn chế biến thì hiển thị giá vốn của các nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm
  • Phiếu thu khác: Tổng các phiếu thu ở mục sổ quỹ
  • Phiếu chi khác: Tổng các phiếu chi ở mục sổ quỹ
  • Tổng lợi nhuận= Doanh số bán hàng – Trị giá vốn hàng bán + Phiếu thu khác – Phiếu chi khác

Ngày cập nhật 11/10/2023

Bài viết liên quan
Quản lý cửa hàng chưa bao giờ đơn giản hơn thế cùng tiktakPOS
Dùng thử miễn phí 15 ngày